لیست قیمت دوربین دیجیتال بروزرسانی 23 آبان 1394

لیست قیمت دوربین دیجیتال بروزرسانی ۲۳ آبان ۱۳۹۴

 

قیمت دوربین DSLR کانن (Canon)

قیمت دوربین DSLR کانن (Canon)

قیمت دوربین DSLR کانن (Canon)

مدل نوع سنسور و دقت حداقل و حداکثر سرعت شاتر اندازه و دقت مانیتور دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی نوع باتری و  کارت حافظه قیمت
EOS 7D

Mark II

CMOS/ 21 MP  ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  ۳٫۰ / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / ده فریم LP E6

SD/SDHC/SDXC

۵,۱۰۰,۰۰۰
EOS 5D

Mark III

 CMOS/ 22 MP  ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  ۳٫۲ / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / شش فریم  LP E6SD/SDHC/SDXC ۸,۸۰۰,۰۰۰
EOS M CMOS/ 18.5 MP  ۶۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۳٫۰ / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

Full HD LP E12

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۰D با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 19 MP  ۶۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۳ / ثابت/

۴۶۰۰۰۰

 Full HD / سه فریم LP E10

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۰۳۰,۰۰۰
  ۷D با لنز

۱۸-۲۰۰

CMOS/ 18 MP  ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه   ۳ / ثابت/

۹۲۰۰۰۰

 Full HD / هشت فریم LP E6

SD/SDHC/SDXC

 ۴,۴۷۵,۰۰۰
 ۷۰D با لنز

۱۸-۱۳۵

CMOS/ 20 MP   ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  ۳ / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

  Full HD / هفت فریم   LP E6

SD/SDHC/SDXC

 ۳,۴۷۰,۰۰۰
 ۷۰D CMOS/ 20 MP   ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  ۳ / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

  Full HD / هفت فریم   LP E6

SD/SDHC/SDXC

۳,۶۵۰,۰۰۰
 ۷۰۰D با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 18 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۳ / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / پنج فریم   LP E8

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۷۰۰,۰۰۰
 ۶D با لنز

۲۴-۱۰۵

CMOS/ 20.2 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۳ / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / چهار و نیم فریم   LP E6

SD/SDHC/SDXC

۵,۸۵۰,۰۰۰
 ۶D CMOS/ 20.2 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه ۳ / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / چهار و نیم فریم   LP E6

SD/SDHC/SDXC

۴,۱۰۰,۰۰۰
 ۶۵۰D با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 18 MP  ۶۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه ۳ / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / پنج فریم   LP E8

SD/SDHC/SDXC

۱,۸۴۰,۰۰۰
  ۶۰D با لنز

۱۸-۱۳۵

CMOS/ 18 MP   ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  ۳ / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

  Full HD / 5.3 فریم  LP E6

SD/SDHC/SDXC

۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰D با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 12 MP   ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۲٫۷ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

  Full HD / سه فریم  LP E10

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۰D با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 18 MP   ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۳ / ثابت/

۱۰۴۰۰۰۰

  Full HD / 3.7 فریم   LP E8

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۴۳۰,۰۰۰
۷D

Body

CMOS/ 18 MP  ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه ۳ / ثابت/

۹۲۰۰۰۰

Full HD / هشت فریم LP E6

SD/SDHC/SDXC

۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon)

قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon)

قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon)

مدل نوع سنسور و دقت حداقل و حداکثر سرعت شاتر اندازه و دقت مانیتور دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی نوع باتری و  کارت حافظه قیمت
 D800E CMOS/ 36.3 MP  ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه ۳٫۲ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / شش فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

CF Type I

 D750 CMOS/ 24 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۳٫۲ / ثابت/

۱۲۲۹۰۰۰

 Full HD / شش و نیم فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 ۵,۹۰۰,۰۰۰
D5300 با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 24 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۳٫۲ / متحرک/

۱۰۳۷۰۰۰

 Full HD / پنج فریم  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

۱,۸۶۰,۰۰۰
 D610 CMOS/ 24 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه   ۳٫۲ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / شش فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 ۴,۳۷۰,۰۰۰
D7100 با لنز

۱۸-۱۰۵

CMOS/ 24.1 MP   ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  ۳٫۲ / ثابت/

۱۲۸۸۰۰۰

 Full HD / شش فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 ۳,۰۷۰,۰۰۰
D5200 با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 24.1 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۳ / متحرک/

۹۲۱۰۰۰

  Full HD / پنج فریم  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۴۷۰,۰۰۰
 D600 CMOS/ 24.3 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۳٫۲ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

  Full HD / 5.5 فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

D3200 با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 24.2 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  ۳ / متحرک/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / چهار فریم  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۱۴۰,۰۰۰
D800 CMOS/ 36.3 MP  ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  ۳٫۲ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / شش فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

CF Type I

D3300 با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 24 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه ۳ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD /  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

۱,۴۲۰,۰۰۰
D7000 با لنز

۱۸-۱۰۵

CMOS/ 16.2 MP   ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه ۳ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / شش فریم  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

۲,۶۴۰,۰۰۰
D3100 با لنز

۱۸-۵۵

CMOS/ 14.2 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه ۳ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 Full HD / سه فریم  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon)

قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon)

قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon)

مدل نوع سنسور و دقت حداقل و حداکثر سرعت شاتر اندازه و دقت مانیتور دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی نوع باتری و  کارت حافظه قیمت
 G7X CMOS/ 21 MP  ۴۰ ثانیه تا یک ۲۰۰۰ ثانیه ۳٫۰ / متحرک/

۱۰۴۰۰۰۰

 Full HD / شش و نیم فریم NB-13L

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۷۰۰,۰۰۰
SX170 CMOS/ 16 MP  ۱۵ ثانیه تا یک ۳۲۰۰ ثانیه ۳٫۰ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم NB-6LH

SD/SDHC/SDXC

۴۷۰,۰۰۰
 G16 CMOS/ 12.1 MP  ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه   ۳٫۰ / ثابت/

۹۲۲۰۰۰

 Full HD / دوازده فریم NB-10L

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۰۶۰,۰۰۰
A2500 CMOS/ 16 MP   ۱۵ ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه ۳٫۰ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم NB-11L

SD/SDHC/SDXC

 –
 A1400 CMOS/16 MP  ۱۵ ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه ۲٫۷ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم AA*2

SD/SDHC/SDXC

A2600 CMOS/ 16 MP  ۱۵ ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه ۳٫۰ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم  NB-11L

SD/SDHC/SDXC

 ۲۴۰,۰۰۰
G15 CMOS/ 12.1 MP  ۱۵ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه   ۳٫۰ / ثابت/

۹۲۲۰۰۰

 Full HD / 2.1 فریم NB-10L

SD/SDHC/SDXC

۱,۱۴۰,۰۰۰
SX50 CMOS/ 12.1 MP  ۱۵ ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه ۲٫۸ / ثابت/

۴۶۱۰۰۰

 Full HD / 2.2 فریم NB-10L

SD/SDHC/SDXC

۱,۱۷۰,۰۰۰
SX160 CMOS/ 16 MP   ۱۵ ثانیه تا یک ۳۲۰۰ هزارم ثانیه ۳ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD / هشت دهم فریم AA*2

SD/SDHC/SDXC

۳۸۰,۰۰۰
G1X CMOS/ 14.3 MP  ۶۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه ۳ / ثابت/

۹۲۰۰۰۰

 Full HD / 1.9 فریم NB-10L

SD/SDHC/SDXC

 ۱,۵۰۰,۰۰۰
D20 CMOS/ 12.1 MP  ۱۵ ثانیه تا یک ۱۶۰۰ثانیه ۳ / ثابت/

۴۶۱۰۰۰

 Full HD / هشت دهم فریم NB-6L

SD/SDHC/SDXC

 ۸۷۰,۰۰۰

 

قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon)

قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon)

قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon)

مدل نوع سنسور و دقت حداقل و حداکثر سرعت شاتر اندازه و دقت مانیتور دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی نوع باتری و  کارت حافظه قیمت
 Coolpix L27 CCD/ 16 MP  ۱ ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه ۲٫۷ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD /یک و دو دهم فریم AA*2

SD/SDHC/SDXC

Coolpix S6600 CMOS/ 160 MP  ۸ ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه ۳ / ثابت/

۴۶۰۰۰۰

 Full HD /ده فریم EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 ۶۳۰,۰۰۰
 Coolpix L28 CCD/ 20 MP  ۱ ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه ۳٫۰ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

 HD /یک و یک دهم فریم AA*2

SD/SDHC/SDXC

 –
  Coolpix S30 CMOS/10 MP ۲٫۷ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

HD/- AA*2

SD/SDHC/SDXC

 Coolpix L830 CMOS/ 16 MP  ۴ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه ۳٫۰ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD / هشت فریم  AA*4

SD/SDHC/SDXC

 ۶۶۰,۰۰۰
 Coolpix P530 CMOS/ 17 MP  ۱۵ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه ۳٫۰ / ثابت/

۹۲۱۰۰۰

 Full HD /هفت فریم EN-EL5

SD/SDHC/SDXC

۸۵۴۰,۰۰۰
 Coolpix S01 CCD/ 10.1 MP ۲٫۵ / ثابت/

۲۳۰۰۰۰

HD/- EN-EL11 ۲۵۹,۰۰۰

 

http://www.ARTCollege.ir

منبع : مجله سخت افزار

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “لیست قیمت دوربین دیجیتال بروزرسانی ۲۳ آبان ۱۳۹۴”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت توسط کانون تبلیغاتی نقطه هنر